030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Veiligheid en nazorg

You are here

Nieuwe versie stapelingsmonitor op ‘Waarstaatjegemeente.nl’

Nieuwe informatie op het dashboard ‘Waarstaatjegemeente.nl’

De stapelingsmonitor van KING is geactualiseerd. Deze monitor maakt inzichtelijk of er samenloop is van regelingen voor een inwoner. Ofwel de monitor laat zien welke inwoners bijvoorbeeld regelingen ‘stapelen’, zoals het ontvangen van een uitkering, vervoersondersteuning via de WMO en opvoedondersteuning via het CJG.

Wat kunnen gemeenten doen met deze informatie?

Maak met LIRIK een juiste inschatting van de veiligheid thuis

Professionals hebben vrij snel in de gaten als een situatie thuis voor het kind niet veilig is. Het zogenaamde ‘onderbuikgevoel’ 
zet alle seinen op rood. De LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) is een checklist om dit onderbuikgevoel te duiden.


Waarvoor wordt het LIRIK formulier gebruikt?