030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Nieuws

You are here

InnovatieLab Surplus op 13 oktober

Op 13 oktober organiseert de NVSI samen met Divosa en Flextensie een InnovatieLab over Surplus. Surplus is de werknaam voor een innovatieve manier om werkzoekenden in de bijstand parttime te kunnen laten werken met behoud van bijstand. Surplus is nu nog een idee op hoofdlijnen. Tijdens de InnovatieLab werken we het idee verder uit tot een werkbare oplossing. Voor de realisatie vragen we subsidie aan, maar mogelijk zullen we deels een beroep moeten doen op een gezamenlijke financiering door gemeenten zelf. Voor de bijeenkomst nodigen we de leden van de NVSI en van Divosa uit.

NVSI aanwezig op Overheid 360

 

NVSI op Overheid 360

De NVSI zal als exposant aanwezig zijn op Overheid 360. Wij zullen actief deelnemen en zijn op het evenement beschikbaar voor kennismakingssessies en meetings. Wilt u graag weten wie wij zijn en wat wij doen? Of waarom het lidmaatschap interessant kan zijn voor uw gemeente? Vraag dan een meeting aan of neem direct contact op met ons. 
 

Waarom is de NVSI aanwezig?

Gemeenten informeren over:

  Online bijeenkomst - voorkomen van schulden en efficiënter inrichten van schuldhulp

  Voorkomen van schulden en efficiënter inrichten van schuldhulp

  Gemeenten kiezen voor Buddy-App voor innoveren van schuldhulpverlening

  ‘’Een revolutie op het gebied van schuldhulpverlening’’ zo reageerde Annemarie van Gaal op het nieuws dat een grote groep gemeenten in een aanbesteding voor de Fintech Buddy Payment hebben gekozen. De Fintech ontwikkelde een app die digitale ondersteuning biedt bij geldzaken. Zo kunnen schulden worden voorkomen bij inwoners die in de financiële problemen dreigen te komen. Gemeenten voorzien dat de coronacrisis voor veel extra schuldproblemen kan zorgen bij kwetsbare gezinnen.
   

  Belangrijke vraagstukken binnen het sociaal domein

  Voor het Divosa Najaarscongres heeft de NVSI dit jaar weer iets nieuws ondernomen. Een stemhokje met als doel de meest prangende vraagstukken/onderwerpen binnen het sociaal domein te achterhalen. Bezoekers van het congres konden in het stemhokje hun stem uitbrengen op vooraf geselecteerde vraagstukken.
   

  Meld je nu aan: Inspiratielab On Tour - Tussenrekening Surplus

  Het is belangrijk dat mensen mee kunnen doen en ontwikkelen. Bestaanszekerheid en stabiel inkomen spelen hierbij een grote rol. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. De overgangen tussen verschillende uitkeringen of bijstand en tijdelijk werk lopen bijvoorbeeld zelden probleemloos. Tijdens het project: Simpel Switchen in de Participatieketen worden gemeenten, UWV-vestigingen bezocht om te kijken hoe bepaalde knelpunten creatief worden aangepakt.

  Leminar Ouderenzorg

  Save the date!

  OPAZ: Rapportage “De behoeften van familie Hermsen in beeld gepubliceerd op VWS

  Drie tot vijf procent van de gezinnen in Nederland ervaart meervoudige en complexe problematiek. Dit betreft zo’n 75.000 tot 116.000 gezinnen, waarbij in ieder geval één van de ouders en één van de kinderen langdurig met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen (Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, 2017)  te maken heeft. Om deze gezinnen beter te begrijpen en te kunnen helpen is het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) ontwikkeld. Een initiatief van VWS.

  Ben jij een Multi-Oplosser?

  In het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS
  staat de zoektocht naar passend zorgaanbod in complexe situaties centraal. De NVSI is als
  partner betrokken bij dit programma en nu op zoek naar leden die mee willen denken.
   

  OPaZ

  UPDATE: Meld je aan voor de Kennissessie: Regie op personen met verward gedrag

  Kennis delen en ervaringen uitwisselen

   
  De NVSI organiseert op 12 juni 2018 een kennissessie over: Regie op personen met verward gedrag. 
   

  Pages