030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

NVSI

You are here

Flextensie in het nieuws: Succesvol bijstandsexperiment in Groningen

Het is altijd leuk om te zien wanneer één van onze innovaties onder de aandacht komt. Dit keer is het Flextensie dat genoemd wordt in een artikel op Binnenlands Bestuur. Het artikel gaat over de Flextensie als inspiratie voor re-integratie instrument, genaamd Schakelkans. Van de ruim hondered participanten bij de pilot die in Groningen plaatsvond is 41% de bijstand uitgestroomd en daarnaast nog eens 12% ontving een parttime contract. Zodoende wordt de pilot als succesvol bestempeld. 

Meld je nu aan: Inspiratielab On Tour - Tussenrekening Surplus

Het is belangrijk dat mensen mee kunnen doen en ontwikkelen. Bestaanszekerheid en stabiel inkomen spelen hierbij een grote rol. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. De overgangen tussen verschillende uitkeringen of bijstand en tijdelijk werk lopen bijvoorbeeld zelden probleemloos. Tijdens het project: Simpel Switchen in de Participatieketen worden gemeenten, UWV-vestigingen bezocht om te kijken hoe bepaalde knelpunten creatief worden aangepakt.

OPAZ: Rapportage “De behoeften van familie Hermsen in beeld gepubliceerd op VWS

Drie tot vijf procent van de gezinnen in Nederland ervaart meervoudige en complexe problematiek. Dit betreft zo’n 75.000 tot 116.000 gezinnen, waarbij in ieder geval één van de ouders en één van de kinderen langdurig met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen (Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming, 2017)  te maken heeft. Om deze gezinnen beter te begrijpen en te kunnen helpen is het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) ontwikkeld. Een initiatief van VWS.

UPDATE: Meld je aan voor de Kennissessie: Regie op personen met verward gedrag

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

 
De NVSI organiseert op 12 juni 2018 een kennissessie over: Regie op personen met verward gedrag. 
 

Flextensie: waardevol instrument

Resultaten onderzoek ‘Werken met Flextensie’ bekend

Flextensie: waardevol instrument

 
Het instrument Flextensie is een vorm van re-integratie via werken met behoud van uitkering, en een waardevol instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer kansen te bieden om aan het werk te komen. Dat is de strekking van de kamerbrief waarmee demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma de resultaten van het onderzoek Werken met Flextensie aanbood aan de Tweede Kamer. 
 

Bijeenkomst Steunwijzer

Op 13 juli organiseerde de NVSI een informatie bijeenkomst over Steunwijzer. Met Steunwijzer krijgen medewerkers in wijkteams online inzicht in het zorgaanbod en de mate van tevredenheid van clienten over het aanbod.

Planning functionaliteiten in MensCentraal voor het eerste kwartaal

Voor de komende periode staat er veel op de ontwikkelagenda van MensCentraal. Zo is de aansluiting op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) ingepland in dit kwartaal en breiden we de producten- en dienstencatalogus (PDC) uit. In dit bericht zetten we de ontwikkelingen op een rij.