030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Producten en Dienstencatalogus

You are here

Wat doe je in MensCentraal met een melding CORV?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten aangesloten op CORV. Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen, waaronder gemeenten. Gemeenten krijgen nu melding als er zorgen zijn rondom een gezin of kunnen zelf een verzoek tot onderzoek doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Maar wat doe je vervolgens na de melding?

Wat doe je in MensCentraal met een melding verkregen via CORV? 

Producten en Diensten Catalogus (PDC): Inlezen declaratieberichten iJW330 en iWMO303

In de Producten en Diensten Catalogus (PDC) kan het declaratiebericht met declaratiegegevens worden ingelezen. Het bericht is conform de EI-standaarden voor de zorgverzekeringssector en zorgt voor een helder overzicht van de declaratie.

De (zorg)leverancier stuurt op een overeengekomen periode een declaratiebericht naar de gemeente. Hiermee wordt de gemeente op de hoogte gesteld van de volgens contract geleverde zorg. Het declaratiebericht bevat gegevens van de klant en het te declareren bedrag over de uitgevoerde prestatie. 

Planning functionaliteiten in MensCentraal voor het eerste kwartaal

Voor de komende periode staat er veel op de ontwikkelagenda van MensCentraal. Zo is de aansluiting op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) ingepland in dit kwartaal en breiden we de producten- en dienstencatalogus (PDC) uit. In dit bericht zetten we de ontwikkelingen op een rij.

Actief voorraadbeheer met de Producten en Dienstencatalogus

Ongeveer 20 NVSI gemeenten hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe ICT applicatie, namelijk een Producten en Dienstencatalogus (PDC) mét een online product shop voor MensCentraal. Lost Lemon heeft deze applicatie gebouwd in opdracht van de NVSI.

Wat is de PDC?
De PDC is een digitale catalogus waarin gemeenten kunnen vastleggen welke producten/diensten zij hebben ingekocht, welke leveranciers welke producten/diensten leveren én welke contractafspraken er zijn gemaakt met de leveranciers met betrekking tot tarieven, aantallen en doorlooptijden.

Wat is de MensCentraal product shop?
De MensCentraal product shop is eigenlijk de ‘voorkant’ van de Producten en Dienstencatalogus. Wanneer de Producten en Dienstencatalogus volledig is gevuld met de producten/diensten, leveranciers & contractafspraken kan de catalogus gekoppeld worden aan de product shop in MensCentraal. De professionals die met MensCentraal werken kunnen dan direct een product of dienst uit de catalogus bestellen voor een klant, via de product shop.

Waarom de Producten en Dienstencatalogus?
Het grote voordeel van de catalogus is dat u actief uw voorraad kunt beheren. Elke keer als er een product of dienst wordt besteld in de product shop, wordt uw voorraad opnieuw berekend en geregistreerd in de catalogus. U voorkomt hiermee dat er een product of dienst wordt toegezegd aan een klant, dat er niet meer is.

Door één centrale catalogus hoeft u geen informatie uit verschillende systemen aan elkaar te knopen. U brengt uw kosten eenvoudig in kaart en kunt uw budget zo efficiënt mogelijk inzetten. Uiteindelijk kunt u uw inkoopstrategie voor het volgende jaar aanscherpen om uw budget nog beter te benutten.

Doordat de product shop van de catalogus gekoppeld kan worden aan MensCentraal kunt u direct vanuit het klantproces een product of dienst bestellen. Er is dus geen apart bestelproces meer nodig én de producten of diensten worden direct onderdeel van het dienstverleningsplan voor de klant.

Gebruikt u geen MensCentraal? Maar bent wel geïnteresseerd in de PDC?
De Producten en Dienstencatalogus is een losstaande applicatie die u ook zonder MensCentraal kunt gebruiken. U kunt de PDC dan koppelen aan de product shop van uw eigen klantvolgsysteem.

Meer weten?
Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, via info@nvsi.nl of bel 085-489 88 88.