030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

NVSI

You are here

Volg de Algemene Ledenvergadering van de NVSI op uw computer

Wat is de NVSI van plan voor 2016? Volg op 20 november de ALV op uw computer.

Op 20 november houdt de NVSI een Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de financiële verantwoording, het jaarplan en de begroting. Verder de benoeming van de nieuwe bestuursleden en de vaststelling van de contributie.

Voor uw gemak krijgt deze ALV de vorm van een webinar. Gewoon meedoen vanaf uw eigen werkplek, dus reserveer de datum alvast.

Management Informatie voor groepen en zaken MensCentraal

Gemeente Amersfoort had de wens om standaard rapportages te kunnen downloaden in MensCentraal. Deze rapportages zijn in samenwerking met de gemeente Amersfoort samengesteld en nu ook beschikbaar gesteld voor alle andere gemeenten. De naam van deze rapportage is: “AantallenPerMaand_excel_maand”. Bent u geautoriseerd voor de managementinformatie in MensCentraal, dan vindt u deze rapportage door te klikken op het grafiekje bovenin de menuballk van MensCentraal. U vindt de rapportage onder “Algemeen management informatie”. De rapportage toont informatie over het:

Nieuw proces rondom releases MensCentraal

Vanuit de regiegroep MensCentraal is het verzoek gekomen om te werken met een vastgesteld aantal MensCentraal releases per jaar waarbij de regiegroep voor een deel zelf de ontwikkelagenda mag bepalen. Voorstel is dat er in samenspraak met de regiegroep vier vaste release momenten per jaar afspreken. Per release heeft de regiegroep de mogelijkheid 50% van de ontwikkelagenda/ ontwikkeltijd in te vullen. 

De release data die nog gepland staan voor 2015 zijn als volgt: 

Heeft u de optimale aanpak in uw (sociale) wijkteam? Doe de test.

Het ministerie van BZK heeft in samenwerking met economisch adviesbureau LPBL een tool ontwikkeld waarmee gemeenten de kosten en baten van de aanpak van het sociaal (wijk) team in beeld kunnen brengen. De tool laat zien welke factoren invloed hebben op de kosten en baten. LPBL heeft deze tool bij 40 gemeenten ingezet en doorontwikkeld. Het laat zien in hoeverre uw (sociale) wijkteams de potentie hebben om beter en goedkoper te werken. In de volgende animatie ziet u een uitleg van de tool.

Pages