030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

NVSI

You are here

InnovatieLab Surplus op 13 oktober

Op 13 oktober organiseert de NVSI samen met Divosa en Flextensie een InnovatieLab over Surplus. Surplus is de werknaam voor een innovatieve manier om werkzoekenden in de bijstand parttime te kunnen laten werken met behoud van bijstand. Surplus is nu nog een idee op hoofdlijnen. Tijdens de InnovatieLab werken we het idee verder uit tot een werkbare oplossing. Voor de realisatie vragen we subsidie aan, maar mogelijk zullen we deels een beroep moeten doen op een gezamenlijke financiering door gemeenten zelf. Voor de bijeenkomst nodigen we de leden van de NVSI en van Divosa uit.

Ben jij een Multi-Oplosser?

In het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS
staat de zoektocht naar passend zorgaanbod in complexe situaties centraal. De NVSI is als
partner betrokken bij dit programma en nu op zoek naar leden die mee willen denken.
 

OPaZ

UPDATE: Meld je aan voor de Kennissessie: Regie op personen met verward gedrag

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

 
De NVSI organiseert op 12 juni 2018 een kennissessie over: Regie op personen met verward gedrag. 
 

Flextensie: waardevol instrument

Resultaten onderzoek ‘Werken met Flextensie’ bekend

Flextensie: waardevol instrument

 
Het instrument Flextensie is een vorm van re-integratie via werken met behoud van uitkering, en een waardevol instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer kansen te bieden om aan het werk te komen. Dat is de strekking van de kamerbrief waarmee demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma de resultaten van het onderzoek Werken met Flextensie aanbood aan de Tweede Kamer. 
 

Bijeenkomst Steunwijzer

Op 13 juli organiseerde de NVSI een informatie bijeenkomst over Steunwijzer. Met Steunwijzer krijgen medewerkers in wijkteams online inzicht in het zorgaanbod en de mate van tevredenheid van clienten over het aanbod.

Wie gaat er over de aanpassingen in MensCentraal?

 

In het kort gezegd: gemeenten die gebruik maken van MensCentraal beslissen over de aanpassingen. Hiervoor zijn twee overleggen ingericht bij de oprichting van de vereniging. Zowel de Regiegroep als de Change Advisory Board (CAB) vertegenwoordigen de wensen en belangen van álle gemeenten.

Wilt u ook meedenken over doorontwikkeling van MensCentraal? Lees hieronder aan welk overleg u kunt deelnemen.

De Regiegroep bepaalt de grote lijnen qua nieuwe ontwikkelingen..

De Regiegroep kent de volgende aandachtsgebieden:

Breng met de domeinkaart het netwerk van klanten in beeld

Lost Lemon heeft samen met het RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden een nieuwe module, de domeinkaart, in de MensCentraal suite ontwikkeld. Met deze nieuwe module brengen organisaties het netwerk van de zorgvrager in beeld. En benutten zo het netwerk waar mogelijk voor ondersteuning. Voor de generieke doorontwikkeling nodigt de NVSI gemeenten en CJG’s uit om mee te doen. Zodoende delen NVSI-leden kennis en kosten van nieuwe functionaliteiten.

Hoe breng je het netwerk in kaart en ....

Volg de Algemene Ledenvergadering van de NVSI op uw computer

Wat is de NVSI van plan voor 2016? Volg op 20 november de ALV op uw computer.

Op 20 november houdt de NVSI een Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de financiële verantwoording, het jaarplan en de begroting. Verder de benoeming van de nieuwe bestuursleden en de vaststelling van de contributie.

Voor uw gemak krijgt deze ALV de vorm van een webinar. Gewoon meedoen vanaf uw eigen werkplek, dus reserveer de datum alvast.

Management Informatie voor groepen en zaken MensCentraal

Gemeente Amersfoort had de wens om standaard rapportages te kunnen downloaden in MensCentraal. Deze rapportages zijn in samenwerking met de gemeente Amersfoort samengesteld en nu ook beschikbaar gesteld voor alle andere gemeenten. De naam van deze rapportage is: “AantallenPerMaand_excel_maand”. Bent u geautoriseerd voor de managementinformatie in MensCentraal, dan vindt u deze rapportage door te klikken op het grafiekje bovenin de menuballk van MensCentraal. U vindt de rapportage onder “Algemeen management informatie”. De rapportage toont informatie over het:

Nieuw proces rondom releases MensCentraal

Vanuit de regiegroep MensCentraal is het verzoek gekomen om te werken met een vastgesteld aantal MensCentraal releases per jaar waarbij de regiegroep voor een deel zelf de ontwikkelagenda mag bepalen. Voorstel is dat er in samenspraak met de regiegroep vier vaste release momenten per jaar afspreken. Per release heeft de regiegroep de mogelijkheid 50% van de ontwikkelagenda/ ontwikkeltijd in te vullen. 

De release data die nog gepland staan voor 2015 zijn als volgt: 

Pages