030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Regiegroep en werkgroepen

You are here

Regiegroepen en werkgroepen

Per innovatieve oplossing wordt er een regiegroep gevormd. Een regiegroep bestaat uit  vertegenwoordigers van leden en participanten van de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI). Een regiegroep geeft inhoudelijke leiding aan de werkzaamheden van de NVSI m.b.t. het (door)ontwikkelen van de innovatieve oplossing en stuurt hierbij werkgroepen aan. 
 

Taken en verantwoordelijkheid

In het kader van haar inhoudelijke leiding zorgt een regiegroep voor het:
 
a. Onderkennen van de doorontwikkeling van innovatieve oplossingen waarvoor beleid naar uitvoering moet worden vertaald; 
b. Vertalen van sociale innovaties naar werkzaamheden voor de werkgroepen van de  regiegroep. 
c. Borging inhoudelijke afspraken over de innovatieve oplossing tussen de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie en gemeenten.
d. Borging inhoudelijke afspraken over de innovatieve oplossing tussen de NVSI en de leverende partners.
e. Inhoudelijk voorbereiden van afspraken tussen NVSI en leverende partners m.b.t. doorontwikkeling van de innovatieve oplossing.
f. Inhoudelijke afstemming met partijen die een rol spelen bij bepaalde innovaties zoals ministeries, ZBO’s en ondersteunende organisaties als BKWI, Inlichtingenbureau en Logius.
g. Toetsen van aanvragen voor nieuwe functionaliteit van innovatieve oplossingen door gemeenten.
h. De regiegroep vergadert op basis van een door de regiegroep vast te stellen schema.
i. De regiegroep staat onder leiding van een door de leden van de regiegroep gekozen voorzitter
j. De voorzitter van de regiegroep rapporteert door middel van verslagen van de bijeenkomsten van de regiegroep aan het bestuur.
k. De regiegroep kan leverende partners uitnodigen voor haar vergaderingen.
 
Voor de doorontwikkeling van een innovatieve oplossing kan er een innovatiekas worden gevormd doormiddel van een jaarlijkse of een eenmalige bijdrage van de gebruikers van de innovatieve oplossing. De regiegroep beheert de innovatiekas. 
 
De regiegroep legt voorstellen voor doorontwikkeling van een innovatieve oplossing, inclusief de financiële dekking daarvan, ter accordering voor aan het bestuur.