030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Regiegroep en werkgroepen

You are here

Gemeente Haarlemmermeer, Ede, Noordenveld, Zaanstad, Almelo, Rotterdam, Amersfoort, Lelystad, Hoorn en Heerhugowaard

MensCentraal is een product dat wij als gemeenten samen mogen & kunnen (door)ontwikkelen. Deze regiegroep is aangesteld om sturing te geven aan de doorontwikkeling.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Producten en Dienstencatalogus en Berichtenfunctionaliteit.

Daarnaast zijn er binnen de regiegroep een aantal werkgroepen gevormd, die samen met de NVSI specificaties opstellen voor functionaliteiten waarmee MensCentraal de nieuwe integrale werkwijze van Sociale Wijk-, Buurt-, Gebieds- en Jeugdteams kan gaan ondersteunen.