030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Change Advisory Board (CAB)

You are here

Het CAB valideert de binnengekomen verzoeken op basis van de volgende punten:

  • Past het wijzigingsverzoek binnen het concept van de ICT-oplossing?
  • Is het wijzigingsverzoek generiek (niet gemeente specifiek)?
  • Is deze applicatie de juiste plek om het probleem op te lossen of zou de oplossing eerder gevonden moeten worden in de samenwerking/werkprocessen/etc.?

Vervolgens worden de meldingen door het CAB geprioriteerd. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • In welke mate wordt het dagelijks gebruik van de applicatie door het verzoek verhinderd?
  • Hoeveel capaciteit kost het oplossen van het verzoek?
  • Hoeveel gebruikers hebben baat bij het oplossen van het verzoek?