030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Grip op zelfredzaamheid: MensCentraal als applicatie voor Toegang & Casusregie

You are here

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Rotterdamse Vraagwijzers en de Wijkteams een feit: 14 Vraagwijzers en 42 Integrale wijkteams gaan aan de slag om de decentralisaties van AWBZ, Jeugdwet en Participatiewet invulling te geven.

MensCentraal is de applicatie die de professionals daarbij gaat ondersteunen. De applicatie helpt bij het analyseren van de situatie van de klant en het opzetten van een ondersteuningsplan, en biedt overzicht voor die situaties waarbij binnen een gezin of bij een cliënt meerdere partijen actief zijn.

Joel Smit, projectleider, aan het woord over de keuze voor MensCentraal en het traject tot 1 januari 2015

De keuze is niet zomaar op MensCentraal gevallen. Dit najaar zijn collega’s in workshops uitgevraagd naar de functionaliteiten die de applicatie moet bezitten om optimale ondersteuning in het proces te verlenen. Op basis daarvan zijn een aantal leveranciers uitgenodigd om de mogelijkheden van hun applicaties te laten zien. Hierbij is specifiek gekeken naar applicaties die al gebruikt werden binnen MO, om bij de uiteindelijke implementatie tijd te kunnen besparen. MensCentraal bleek het beste te passen bij de wijze waarop de Vraagwijzers en Wijkteams gaan opereren. Belangrijke voordelen van MensCentraal zijn het feit dat veel systemen (van bijvoorbeeld de backoffice) kunnen koppelen met de applicatie en dat er ongeveer 50 gemeenten zijn die er al gebruik van maken.

We hebben gezocht naar een flexibele applicatie die we met relatief weinig moeite en in relatief korte tijd geschikt kunnen maken voor Vraagwijzers en Wijkteams, met een leverancier die met ons meedenkt en ons helpt te profiteren van de ervaringen die andere gemeenten met de applicatie hebben. Dat biedt MensCentraal!

In oktober tekende we het contract met Lost Lemon, de leverancier van MensCentraal, om de applicatie vanaf 1 januari 2015 te gaan gebruiken. We benadrukken dat dit een tijdelijke oplossing is. In de loop van 2015 wordt besloten op welke manier en met welke applicatie álle onderdelen van MO kunnen worden samengebracht. Oktober en november stonden in het teken van de implementatie: De applicatie is via een aantal workshops met toekomstige gebruikers zoveel mogelijk passend gemaakt en vervolgens met behulp van een groot aantal casussen getest. Op dit moment zijn de gebruikerstrainingen in volle gang. Iedereen zal begrijpen dat de tijd kort is, maar er wordt door alle betrokkenen keihard gewerkt om te zorgen dat Vraagwijzers en Wijkteams 1 januari 2015 met de applicatie van start kunnen gaan.

De applicatie zal niet geheel klaar zijn op 1 januari, maar we zullen zorgen voor een goede basis die in 2015 verder ontwikkeld wordt. We zitten niet ruim in de tijd, dat weet iedereen. Maar we hebben een sterk gemotiveerd team, we merken dat de gebruikers maximaal meedenken en hun agenda’s leegmaken om hun input te geven, en Lost Lemon geeft ons alle ondersteuning die we nodig hebben.