030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Stadskaarten integreren in e-formulieren

You are here

Gemeente Leiden vernieuwt haar digitale loket met behulp van de Toolkit e-formulieren en gaat gebruik maken van het complete aanbod. Hieronder vallen de StUF zkn koppeling met Decos, Ogone, eHerkenning, DigiD en zelfs Qcalender wordt overwogen.

Daarnaast is Leiden de eerste NVSI gemeente die de nieuwe koppeling met de Geo CMS server van Alternet in gebruik gaat nemen. Dit betekent dat er een klikbare gebieds- of stadskaart in een e-formulier opgenomen kan worden.

Op een kaart in een e-formulier kunnen klanten bijvoorbeeld aangeven voor welke locatie zij een evenementenvergunning willen aanvragen, voor welke locatie zij een melding openbare ruimte willen doen, óf voor welk gebied zij een parkeervergunning nodig hebben.

Deze nieuwe koppeling komt ook beschikbaar voor alle NVSI leden. Bent u hierin geïnteresseerd? Vanaf april 2015 kunt u meer informatie opvragen via info@nvsi.nl of 085-489 88 88.