030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Buddy

You are here

Wat is Buddy?

Innovatie. Buddy is een bankierenomgeving voor kwetsbare Nederlanders. De Buddy-applicatie helpt mensen met het maken van financiële keuzes. De vaste lasten worden apart gezet en automatisch betaald zodat gebruikers precies weten wat ze nog uit kunnen geven. Daarbij fungeert Buddy als budgetcoach; Buddy geeft via chat tips op het gebied van rekeningen en toeslagen zodat gebruikers financieel weerbaarder worden.

Buddy is een digitale vriend om je te helpen met je bankzaken. Hij zorgt voor meer grip op je financiën. Je vaste lasten worden automatisch betaald en je weet precies wat je nog vrij kunt besteden. Lekker makkelijk, en noodzakelijk, want je rekeningen moeten nu eenmaal betaald worden. Daarbij maak je meteen gebruik van alle toeslagen en uitkeringen die voor jou beschikbaar zijn.

Voor wie is Buddy?

De Buddy-applicatie biedt een schaalbare oplossing ter preventie van schulden. Buddy richt zich hierbij op 40% (2,8 mln) van de Nederlandse huishoudens die een tegenvaller van €300 niet kunnen opvangen. Deze groep mensen heeft dagelijks stress van hun financiële situatie en vormt een risico op het creëren van schulden. De helft van deze groep, circa 20% van alle huishoudens, heeft daadwerkelijke schulden en betalingsachterstanden. Er is momenteel onvoldoende capaciteit om deze groep mensen te kunnen helpen waardoor schulden ontstaan en verergeren. De kosten van schulden zijn alleen in Nederland 11 miljard euro per jaar.
 
Ministeries, gemeenten, kredietbanken en schuldhulp organisaties zetten Buddy in om kostbare schuldhulpverlening trajecten te voorkomen. Tevens werkt Buddy voor leveranciers van vaste lasten die de betaalzekerheid van hun klanten willen verhogen. Met de Buddy-app worden vaste lasten apart gezet waardoor er direct beter wordt betaald.
 
Buddy wordt momenteel getest in 8 gemeenten, deze gemeenten zijn voornemens om in 2020 ten minste 5.000 mensen van Buddy te voorzien.

Regie en doorontwikkeling. Buddy bevindt zich momenteel in de pilotfase. Tijdens deze periode is er nog geen regiegroep die zich bezig houdt met doorontwikkeling. Er is wel een werkgroep die zich ten doel stelt het effect van Buddy in kaart te brengen. 

De hypothese is hierbij dat Buddy als financiële coach bijdraagt aan een financiële stabiele situatie en dat dit ervoor zorgt dat er minder mensen in de schuldhulpverlening geraken en ook minder mensen zullen terugvallen in een schuldhulpverleningstraject. 

Om dit te toetsen worden twee vergelijkbare groepen mensen die recentelijk een schuldsaneringstraject met succes afgerond hebben. De testgroep zal gaan werken met Buddy en tde controle groep ontvangt de behandebij de gemeente gebruikelijk is. 

Toegevoegde waarde NVSI. Ondanks dat de schuldenproblematiek een complex probleem betreft zijn er gelijkenissen te zien in alle gemeenten die met het probleem te maken hebben. De NVSI heeft een verbindende rol in het Buddy-project doordat meetings centraal worden georganiseerd en er veel kennis van de problematiek aanwezig is. Daarbij heeft de NVSI een juridische structuur opgezet waarmee gemeenten gezamenlijk kunnen inkopen en ontwikkelen. Zowel de gemeenten als de leverancier hebben zodoende één aanspreekpunt en er ontstaat een product dat uniform en schaalbaar is. 
 
Meer weten. Bekijk voor meer informatie de website: Buddy