030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Dienstverlening NVSI

You are here

Basisdienstverlening NVSI?

De NVSI is opgericht om sociale innovaties voor en door gemeenten in vereniging te ontwikkelen, beheren en verspreiden. We hebben al verschillende mooie voorbeelden van producten/diensten. Daarmee kunnen we laten zien wat de vereniging kan betekenen voor de gemeenten in Nederland. We willen het belang van de vereniging voor het innovatievermogen van de Nederlandse gemeenten vergroten, door een duidelijk omschreven basisdienstverlening voor te leggen aan (potentiële) leden van de vereniging.

 

Bijzondere dienstverlening

Op verzoek organiseert de vereniging workshops en symposia over innovatieve en maatschappelijke aanbesteding, privacy en gegevensbeveiliging of maatschappelijke
vraagstukken als startpunt voor innovatietrajecten. Mogelijke activiteiten zijn:

  1. Begeleiden van innovatie-sessies voor gemeenten, dienstverleners of combinaties van gemeenten en dienstverleners die gezamenlijk willen innoveren rond een vraagstuk (Camiel, Martine, Bas).
  2. Begeleiden van doorbraak-sessies waar gemeenten al samenwerken met elkaar/ met derden aan gezamenlijke innovaties (Camiel, Martine, Bas).
  3. Kennisdeling over juridische en praktische realisatie van co-creatie en financiering hiervan (Marcel, Hugo).