030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

NVSI haakt in op rapport King: Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD)

You are here

Gemeenten krijgen de komende jaren meer taken en verantwoordelijkheden; decentralisaties in het sociaal domein. De uitdaging is dat gemeenten mensen beter gaan helpen tegen minder kosten. Een enorme uitdaging. De decentralisaties gaan de werkwijzen van gemeenten en hun betrokkenheid bij burgers veranderen. De rol van informatie en ICT zijn hierbij onmisbaar. Hierover gaat de Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD). De verkenning is opgesteld door KING, in opdracht van de VNG samen met de verschillende departementen.

De centrale vraag in de verkenning is: "Hoe ziet de informatievoorziening er in de nieuwe uitvoeringspraktijk uit?" Het rapport gaat over specifieke thema's als informatiebehoefte van burgers en professionals en benodigde standaarden voor informatie-uitwisseling. Daarnaast analyseren zij knelpunten bij gegevensuitwisseling en verkennen ze kaders voor verantwoording.

NVSI deelt de mening van KING dat ICT geen doel op zich is. Het ondersteunt op efficiënte wijze een effectieve uitvoering. Informatievoorziening is van belang voor verantwoording, beleidsinformatie, processturing, toezicht op kwaliteit en monitoring van resultaten en effecten. Maar we moeten het wel samen doen. Als iedere gemeente op klassieke manier de eigen informatiemiddelen aanschaft, gaan er honderden miljoenen euro's teveel uit. Er is veel voordeel te behalen door gezamenlijk op te trekken.

De NVSI is opgericht om samen op te trekken door kennisdeling en gezamenlijke ontwikkeling. Ook maakt de NVSI zich sterk om publiek ontwikkelde innovaties te kunnen beheren, verder te ontwikkelen en te verspreiden. Samen een vliegende start maken met de implementatie van de drie decentralisaties, om zo de dienstverlening in het sociale domein samenhangend, klantgericht en (kosten)effectief te maken; dat is ons gezamenlijk doel toch?

NVSI komt graag eens bij u langs om met uw gemeente en samenwerkingspartners te kijken naar uw huidige informatie voorziening en de ontbrekende componenten te benoemen. Dit in het licht van het gepubliceerde VISD rapport. Slim hergebruiken en goed positioneren van bestaande componenten is het vertrekpunt.

Meer informatie Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Ramon Tromp, via info@nvsi.nl.