030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Inwoners van Almelo regelen hun zaken zelf online

You are here

Gemeente Almelo verstrekt maandelijks zo'n 4000 uitkeringsspecificaties en jaarlijks ongeveer 8000 jaaropgaven aan haar klanten. Joop Kuiper, informatieadviseur van de gemeente Almelo, vertelt over de digitalisering van deze dienstverlening waarmee de gemeente Almelo een directe besparing realiseert. "Het verstrekken van de uitkeringsspecificaties en jaaropgaven is administratief een flink karwei en tevens een grote kostenpost. In samenwerking met de NVSI hebben we een oplossing uitgedacht om deze dienst te digitaliseren."

Hoe werkt deze digitale oplossing?

"De NVSI heeft een digitaal formulier ontwikkeld voor het e-loket op de website van de gemeente. Nadat klanten inloggen met DigiD kunnen zij het formulier invullen en zelf de uitkeringsspecificatie en jaaropgave aanvragen over de periode die zij aangegeven. Onze klanten krijgen in 2013 voor het laatst papieren documenten thuisgestuurd. Vanaf januari 2014 kunnen zij voor het aanvragen van hun specificaties en jaaropgaven uitsluitend terecht bij het e-loket van de gemeente. Deze worden daarna per e-mail toegestuurd." "We zijn bezig ook met het inrichten van een burgerportaal waarin we een aantal producten gaan aanbieden en waarmee we digitaal kunnen communiceren met de klant. We denken daarbij in eerste instantie aan producten zoals de maandelijks inkomstenbriefjes, mutatieformulieren en melding vakantie buitenland. We gaan de maandelijkse uitkeringsspecificaties en jaaropgaven direct beschikbaar stellen in dit burgerportaal. De burger kan deze dan direct inzien en hoeft deze niet als e-formulier op te vragen. Voordeel hierbij is dat de burger een soort archief opbouwt en een notificatie krijgt zodra er iets aan hem/haar overgemaakt is."

Is digitalisering een besparing of dienstverlening?

"Het bespaart natuurlijk geld en tijd omdat we niets meer hoeven te printen en op te sturen. Met de komst van het burgerportaal verwachten nog meer te besparen, we verwachten ook minder vragen van klanten, zoals 'wanneer wordt mijn uitkering overgemaakt?' Zodra de uitkering is overgemaakt, ontvangt de klant namelijk de uitkeringsspecificatie in zijn burgerportaal. Vervolgens wordt er automatisch een e-mail verstuurd naar de klant om hem hiervan op de hoogte te stellen. Dus, digitalisering is zowel dienstverlening als een besparing; win-win!"